Dr. Güler Manisalı Darman lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümü’nde; yüksek lisansını Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünde, doktorasını ise Başkent Üniversitesi Muhasebe Finansman Bölümü’nde tamamlamıştır....

Şeyda OK

  • Ertan Kanur
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 2016 yılında Onur Derecesi ile mezun oldu. Lisans mezuniyetinin hemen ardından 2016 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Pazarlama Bilim...
Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü 1997 yılında bitirmiştir. 1987-2012 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli birimlerinde Muhabere Astsubayı olarak görev yaptı. Yüksek lisans eğitimini 2015 yılında KTO Karatay Üniversitesi İşletme...

Tuğrul OĞUZHAN

  • Ertan Kanur
Dr. Tuğrul OĞUZHAN, lisans eğitimini Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği Bölümünde tamamlayarak 1996 yılında mezun olmuştur. 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Ana Bilim Dalında Savunma Sistemleri...