Bakhtiyar NAJAFOV Lisans 2011 (Bakü Devlet Üniversitesi Kimya Bölümü – 4-izopropenil-, 2-propenil- ve 2-alilfenollerin oluşturduğu aminometil türevlerinin morfolin ile çözelti sistemlerinin NMR yöntemi ile incelenme metodu) , Yüksek Lisans...

Cemil Baki KIYAK

  • Ertan Kanur
Cemil Baki Kıyak, Lisans (2011) (Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği – Embedded Systems for Flying Robots), Yüksek Lisans (2018) (THK Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği – An Enhanced RTK Protocol for L1...
Mehmet İrfan Gedik, Lisans eğitimini Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde 2016 yılında tamamlamıştır. 2020 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Optik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek...
Gülüstan Tuğçe ALVALI, 2017 yılında Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı sene Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans ve Karabük Üniverstesi Makine Mühendisliği yüksek lisans eğitimine başalayarak...