MYO Lojistik Program Başkanı olan Dr. Doğan Karadoğan; 1990 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden lisans derecesini aldı. 1995 yılında Dokuz eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü...
2013 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon anabilim dalında 2016 yılında tamamlamıştır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde...

Egehan ÖZKAN

  • Ertan Kanur
Atılım Üniversitesi İşletme Bölümünde 2009 yılında lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi döneminde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Ön Lisans programını bitirdi. Lisans eğitimi boyunca çeşitli...
Dr. Hacı Bayram Bulgurlu, Gazi Üniversitesi- (AİTİA- Maliye)-Ankara, 1974-1978 mezun oldu. İngiltere’de Birmingham Üniversitesinde 1991, master derecesi yaptı. Master Tezin konusu ise “Path to Europen Monetary Union.” Konya Selçuk...