Ali ARI

  • Ertan Kanur
Ali Arı, 2007 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Lisans, 2016 yılında aynı üniversiteden Makina Teorisi ve Dinamiği alanında “Beş Parmaklı Protez Robot El” başlıklı tez çalışması ile...

Zehra SEVER

  • Ertan Kanur
Zehra Sever, 2011 yılında Bozok Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İmalat sektörü ile savunma sanayii ve havacılık sektörlerinde, farklı zaman dilimlerinde üretim ve planlama mühendisi olarak çalışmıştır. 2012-2015...
Lisans derecesini Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde, yüksek lisans derecesini Üretim Yönetimi alanında İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesinde, doktorasını da “Metallerin katılaşma süreleri ve katılaşma simülasyonu” konusu üzerine yine aynı...