Akif HACINECİPOĞLU

Doktor Öğretim Üyesi
Mescriptionakine Mühendisliği

Deneyim & Aktiviteler

Dr. Akif Hacınecipoğlu lisans derecesini 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makina Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Yüksek lisansını yine aynı bölümde insansız bir kara aracının uzaktan kontrollü ve yarı otonom olarak geliştirilmesi konulu tezi ile 2012 yılında tamamladı. Doktora derecesini ise 2019 yılında mobil robotlar için insan-farkındalıklı navigasyon sistemlerinin geliştirilmesi konulu çalışması ile ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünden aldı. Bu süreçte, 2010-2018 yılları arasında ODTÜ’de araştırma ve öğretim görevlisi olarak bir çok dersin yürütülmesinde yer aldı. 2011 yılında ise akademik çalışmalarının neticesi olarak Milvus Teknoloji Ltd. Şti.’yi kurdu. Milvus Robotics bünyesinde çalışma arkadaşları ile birlikte Türkiye’nin fabrikalarda ve depolarda malzeme taşıma amaçlı kullanılan ilk özgün otonom mobil robotunu geliştirdi. Geliştirdiği robotları yurtiçinde ve yurtdışında bir çok ülkede fabrikalarda ve depolarda kullanılır hale getirdi. TÜBİTAK ve diğer kuruluşlar tarafından desteklenen bir çok projede yürütücü, koordinatör ve araştırmacı olarak yer aldı. Ana çalışma konuları mobil robotlar, otonom sistemler, robot görmesi, rota planlama ve navigasyondur.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar