Alpaslan DURMUŞ

Doktor Öğretim Üyesi
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı

Deneyim & Aktiviteler

2000 Yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik – Bilgisayar Eğitimi Bölümü Elektronik öğretmenliği anabilim dalından mezun olmuştur. 2003 Yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Bilgisayar Eğitimi alanında Yüksek lisansını tamamlamıştır. 2012 Yılında ise Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi alanında Doktora eğitimini tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığında Elektronik öğretmeni olarak görev yapmıştır. Farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi (BÖTE) ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Yazılım ve Grafik alanlarında uzun yıllar ders vermiştir. Farklı kurumlarda Bölüm Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Merkez müdürlüğü ve yönetici pozisyonlarında görev almıştır. Aynı zamanda Bağımsız Dış Uzman olarak Ulusal Ajans’ta (Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programları Merkezi Başkanlığı) görev almıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri, ulusal ve uluslar arası sempozyumda sunulan bildirileri ve ulusal kitap bölümleri bulunmaktadır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi alanında çok sayıda tezin danışmanlığını ve eş danışmalığını yürütmüştür. Web destekli öğrenme, Uzaktan eğitim, Öğretimsel mesaj tasarımı, Sanal bilim ve teknoloji müzeleri, Çoklu ortam tasarımı ve üretimi, Eğitsel grafik, animasyon ve simülasyon tasarımı, İnsan Bilgisayar Etkileşimi (HCI) ve Mobil öğrenme çalışma alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programında Dr. Öğretim Üyesi görevinizle sizleri tanıyoruz. Ama sizi tanımayanlar için kendinizden kısaca bahseder misiniz?

Öncelikle İHA Teknolojisi ve Operatörlüğü Programını tanıtma fırsatını sunduğunuz için çok teşekkür ederim. OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda İHA Teknolojisi ve Operatörlüğü Program başkanı olarak görev yapmaktayım. Meslek yaşamıma Ankara’da Keçiören Anadolu Teknik Lisesi’nde elektronik öğretmeni olarak başladım. Farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde bilgisayar ve öğretim teknolojisi ve yazılım mühendisliği bölümlerinde görev yaptım. Aynı zamanda metal ve elektronik sektörlerinde üretim ve kalite müdürlüğü görevlerini yürüttüm. AB ERASMUS+ VET programlarında dış uzman olarak görev yaptım.

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Elektronik anabilim dalından 2000 yılında mezun oldum. Daha sonra Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ismini aldı. Fen bilimleri enstitüsü Bilgisayar ve Elektronik anabilim dalında 2003 yılında yüksek lisansımı tamamladım. Akabinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi alanında doktoramı tamamladım.
Rahmetli Sakıp SABANCI’ nın “Her şeyin bir şeyini, Bir şeyin her şeyini bileceksiniz.” Sözü ve “Çıraklığını yapmadığın işin ustalığına soyunma” sözü benim için çok önemlidir. Bir alanda başarılı olmak kendi alanınız kadar kendi alanınızla ilgili olabilecek diğer alanları da bilmenize ve bu alanları entegre edebilme kabiliyetinize bağlıdır. İnsansız Hava Araçları disiplinler arası bir alan olduğu yani yazılım, elektronik ve mekanik bilgisini gerektirdiği için bu alanda çalışmalar yapmak benim için hem çok zevkli hem de heyecan vericidir.

Sizce üniversitemizde verilen mesleki eğitiminin en önemli farkları nelerdir?

Öncelikle üniversitemizde uygulanan eğitim programının iki önemli bileşeni vardır. Bunlar uygulamalı eğitim ve girişimciliktir.

OSTİM Teknik Üniversitesi; çalışma hayatının ihtiyaçları doğrultusunda işgücü yetiştirmeyi amaçlayan uygulama ağırlıklı eğitim programı uygulayan 3. Nesil bir üniversitedir. OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencileri iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda çalışma hayatına paralel, entegre bir eğitim almaktadırlar. İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümünde öğrencilerimiz, almış oldukları teorik ve uygulamalı eğitimi birinci sınıftan itibaren işletme ve sanayi ortamında gerçek yaşam tecrübelerine dönüştürmektedirler. Yani öğrencilerimiz öğrenim görürken aynı anda işyerlerinde yapmış oldukları staj uygulamaları ile deneyim kazanmakta, mezun olduklarında deneyim sahibi ve sektörün ihtiyaçları ile donatılmış birer tekniker olarak mezun olmaktadırlar. İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümünde öğrencilerimizin aynı zamanda birer girişimci olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda OSTİM Teknik Üniversitesi’nde öğrencilerimize girişimcilik bilincinin kazandırılması için girişimcilik karnesi uygulanmaktadır. Girişimcilik Karnesi ile her öğrencimiz önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş girişimcilik faaliyetlerinde gösterdikleri performans değerlendirilmekte ve başarılı olmaları halinde ödüllendirilmektedir. Girişimcilik karnesinde belirli bir başarı oranını yakalayan öğrencilerimizi üniversitemiz desteklemektedir. Bu destekler arasında, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma – irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı yer almaktadır.

Akademik dünyada yer almanızın yanı sıra sektörde de çalıştığınızı biliyoruz. Kendinizden de yola çıkarak mesleki eğitimde sahada da var olmanın katkılarından kısaca bahsedebilir misiniz?

Masanın iki tarafında da olmak empati kurma ve tarafları anlama açısından son derece önemlidir. Yani bir olayın farklı yönlerini görmek için farklı bakış açılarına sahip olmanız gerekmektedir.

Buda ancak farklı alanları deneyimlemeniz ve çalışma hayatınızdaki çeşitlilik ile ilgilidir. Yani çalışma hayatınızda farklı işler yapmanız ve farklı pozisyonlarda görev almanız başarı için özellikle yönetimde başarı için son derece önemlidir. Sahada olarak bir firma yetkilisinin hedeflerini ya da düşünme sistematiğini daha iyi anlayabilirsiniz.

Hayata geçirmeyi planladığınız ya da üzerinde çalıştığınız projelerinizi bizlerle paylaşır mısınız?

Şu anda öğrencilerimizle yangın söndürme için kullanılabilecek İHA sistemleri ve güvenlik amaçlı görüntü işleme teknolojileri üzerinde çalışmaktayız.

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı veya Meslek Yüksekokulu programlarımızda okumak isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Önümüzdeki yıllarda giderek önemi artacak olan İHA teknolojilerine hâkim, teorik ve uygulamalı altyapı ile donatılmış, kendisini sürekli yenileyen, analiz yapabilen, pratik tasarım kabiliyetine sahip, girişimci ve Türk Sanayi’nde fark yaratacak “İnsansız Hava Araçları Teknolojileri ve Operasyonları Teknikerlerini yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir.

İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Operasyonları bölümü mezunları İnsansız Hava Araçları Teknolojileri ve Operasyonları Teknikeri unvanına sahip olarak OSTİM Teknik Üniversite’sinden mezun olurlar.

Matematik, fen bilimleri ve alanına yönelik edindiği bilgiyi İHA Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinde etkin bir şekilde kullanabilen, İHA’ lar ile ilgili karşılaşabileceği problemleri bilinçli bir şekilde analiz edip uygun çözümleri belirleyebilen, İHA proje isteklerini en iyi şekilde karşılayabilecek sistem tasarımını ve bu sistemin alt sistemlerinin tasarımını planlayıp gerçekleştirebilecek niteliklere sahip, İnsansız Hava Aracı sistemlerini geliştirmek üretmek ve testlerini gerçekleştirmek için kullanılan yazılımları, en etkin şekilde kullanan, İHA Sistemleri alanında teknolojik, teorik ve uygulamaya yönelik trendleri takip eden, İHA sistemleri Araştırma-Geliştirme, Üretim, Test ve Bakım içerikli farklı görev alanlarında hem takım çalışmasına hem de bireysel çalışmaya uygun niteliklere ve yeteneklere sahip meslek insanları yetiştirmek İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Operasyonları bölümü olarak mottomuzdur.
İnsansız Hava Araçları Teknolojileri ve Operasyonları bölümü öğrencileri mesleklerinin gerektirdiği bilgi ve beceriler ile donatılarak uygulama yoğun olarak yetiştirilmesine önem verilir. Bu bağlamda üniversitemizde öğrencilerimizin derslerinde laboratuvar ve uygulama desteğinde öğrenmiş oldukları teorik bilgilerini gerçek sanayi şartlarında uygulamaları için 4. Yarıyıl tamamen sanayi uygulamasına ayrılmıştır. Bu noktada üniversitemizin yer aldığı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi içinde yaklaşık 6000 firma yer almaktadır. OSTİM ülkemizin en gelişmiş sanayi havzalarından biridir. Bu bağlamda, İHA Bölümü öğrencilerimiz programlarının ders içeren dönemlerinde haftada bir gün; son dönemlerinin ise tamamında kendi uzmanlık alanlarına uygun bir işletme ile eşleştirileceklerdir. Bu işletmede, tam zamanlı olarak çalışacaklar; edindikleri pratik bilgi ve tecrübe ile teorik bilgilerini harmanlayarak mezuniyetlerinde iş hayatlarına belli bir tecrübe seviyesinde başlayacaklardır.

Sanayide uygulama ve teorik bilgilerini entegre eden öğrencilerimiz, İHA Sistemleri içerikli projeleri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlarını tanımlayabilme ve çözüm önerileri geliştirebilme yeteneklerine sahip olurlar. Aynı zamanda gelecek potansiyeli yüksek olan ve ileri teknoloji kullanımı yoğun bir alanda görev alacak olan mezunlarımız, bu alanda inovatif bakış açısı ile ileri Ar-Ge ve üretim prosesleri tanımlayıp gerçekleştirebilecek uluslararası niteliklere sahip olarak yetiştirilirler.

OSTİM TEKNİK üniversitesinde açılan İHA bölümünde öğrenciler OSTİMTECH olarak adlandırılan gerçek hayata dayalı uygulamalı öğretim modeli ile yetiştirilmektedir. Mezun olan öğrenciler, Kamu kurumlarında ve özel sektörde İHA Operatörü ve İHA üretim-bakım teknikeri olarak istihdam edilebilmektedir.

OSTİM Teknik Üniversitesi olarak biz öğrencilerimizi mekanik, elektronik ve yazılımsal olarak üretebilecek potansiyelde yetiştiriyoruz, yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda ücretler görev yapılan çalışma alanına, çalışılan kurumun devlet ya da vakıf olmasına, yalnızca İHA operatörü olarak mı yoksa üretiminde de rol alınıp alınmamasına göre değişmektedir. Çünkü İHA sistemi bir eko sistem olarak tanımlanabilir ve mekanik – elektronik – yazılım alanlarının birleşimidir.

İnsansız hava araçları artık lojistikten tarıma kadar pek çok sektörde aktif bir şekilde kullanılıyor. Ayrıca izinsiz ve ehliyetsiz insansız hava aracı kullanmanın yasak ve bu durum beraberinde uzmanlaşmayı getiriyor. Bu sebeple bölümden mezun olacak öğrencilerin yapacağı meslekler geleceğin mesleklerinden diyebilir miyiz?

İnsansız hava aracını, içerisinde pilot bulunmayan, sahip olduğu otomasyon ve haberleşme teknolojileriyle kendi kendine uçuş yapabilen hava araçları olarak tanımlanabilmektedir. İnsansız hava araçları yani İHA’ların potansiyelinin keşfedilmesiyle birlikte özellikle askeri alan başta olmak üzere sivil ve ticari pek çok alanda İHA’lar yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Askeri alanda; istihbarat, keşif, saldırı, erken ikaz, hava savunma, kargo taşıma amacıyla sivil ve ticari alanlarda ise güvenlik, reklam, tarım, enerji ve acil durum gibi amaçlarla İHA’lar yoğun olarak kullanılmaktadır.

Sizlerin de belirttiği üzere İHA Teknolojisi ve Operatörlüğü günümüzün ve geleceğin aranılan meslekleri arasında ilk saralarda yer almaktadır.

Sizin yer vermemizi istediğiniz, sizin çalışmalarınıza dair eklemek istediğiniz diğer bilgiler nelerdir?

İHA Teknolojisi ve Operatörlüğü programı olarak SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)’ye bağlı olarak İHA0 ve İHA1 eğitimleri vermekteyiz. İHA2 eğitimleri vermek için çalışmalarımız devam etmektedir. Aynı zamanda Meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan İHA Teknolojisi ve Operatörlüğü Programında bulunan öğretim elemanlarının özgün İHA sistemlerinin üretimine yönelik AR-GE çalışmaları devam etmektedir.

Bunun yanında İHA sistemlerinin onarılması ve üretiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırıldığı kurs programları OTUZEM (OSTİM Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi) ve OTUSEM (OSTİM Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) işbirliği ile verilmektedir.

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar