İletişim Bilgileri

Arda SEZEN

Doktor Öğretim Üyesi
Yönetim Bilişim Sistemleri

Deneyim & Aktiviteler

2006 yılında Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Dr. Arda Sezen, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini aynı üniversitede Yazılım Mühendisliği’nde burslu olarak tamamlamıştır. Çeşitli kamu, özel sektör ve uluslararası organizasyon bünyesinde bilgisayar mühendisi, yazılım uzmanı, proje koordinatörü, teknik proje yöneticisi ve teknik lider görevlerinde yer almış ve danışmanlık yapmıştır. Ülke genelinde faydalanılan, “T.C. Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirdiği 2017-2019 yılları arasındaki Dünya Bankası danışmanlığı ile “2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı” 59 ve 61 no’lu eylemlerini temel alan çalışmalar, içinde yer aldığı yüksek bütçeli projeler arasındadır. Biri TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenmiş olmak üzere çok sayıda Ar-Ge projesinde araştırmacı olarak bulunmuştur. Avrupa Konseyi için gerçekleştirdiği danışmanlık faaliyetinde olduğu gibi yazılım mimarisi açışından paydaşlı projelere, üzerlerinde anlaşabilecekleri teknik desteği sunmuştur. Derin öğrenme çalışmalarında bulunan Dr. Sezen’in ilgi alanları; Yapay Zeka, Görüntü İşleme, Ontoloji Mühendisliği, Veri Bilimi, Bulut Bilişim ve Yazılım Mühendisliği’dir. “Bilgi Toplumunda e-Ulaştırma” adlı kitabın yazarlarındandır. Yapay zeka ile görüntü işleme, resimlerden otomatik görüntü açıklaması çıkarma ve bulut bilişim güvenlik çözümleri konularında uluslararası akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar