Bakhtiyar NAJAFOV

Öğretim Görevlisi
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Deneyim & Aktiviteler

Bakhtiyar NAJAFOV Lisans 2011 (Bakü Devlet Üniversitesi Kimya Bölümü – 4-izopropenil-, 2-propenil- ve 2-alilfenollerin oluşturduğu aminometil türevlerinin morfolin ile çözelti sistemlerinin NMR yöntemi ile incelenme metodu) , Yüksek Lisans 2016 (Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği- Production of biodiesel under hydrothermal conditions using Marl ) çalışmalarını tamamlamıştır ve (İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler ABD’de Investigation of Rheological, Thermal and Mechanical Properties of PLA Based Bio-Nanocomposites Modified by Different Plasticizers) çalışmalarına devam etmektedir. 2016-cı yılında Azerbaycan Milli İlimler Akademisine bağlı Petrol Kimya Prosesleri Enstitüsünde Kimya Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2017- yılında Litvanya Devletinden (2017 Government of The Republic of Lithuania) Doktora bursu kazanmıştır ve bir sene orada çalışmıştır. 2019-ci yılında İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Öğretim Görevlisi ve Dış Paydaşlar Koordinatörü olarak çalışmıştır. Aynı sene Uluslararası Öğrenciler Enstitüsünde (Enstitü Başkanı) olarak çalışmaya başlamıştır. 2019- yılından itibaren South Russian University ( Institute of Management Business and Law / IMBL ) öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2020 – yılnda OSTİM Teknik Üniversitesinde Öğretim görevlisi ve Uluslararası İlişkiler Ofis Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır. Şimdiye kadar kurucusu olduğu ve yönettiği dünyanın 5 farklı ülkesinde 8 firma sahibidir.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar