Çağıl Merve TANIK

Doktor Öğretim Üyesi
Makine Mühendisliği

Deneyim & Aktiviteler

Dr. Çağıl Merve Tanık, lisans eğitimini 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği alanından sırasıyla 2014 ve 2020 senelerinde almıştır. Yüksek lisans tezi olarak makine tasarımında büyük bir önem teşkil eden kardan mafsalının esnek bir versiyonunu ele almıştır. Çelikten üretilen dünyadaki ilk esnek kardan mafsalının teorik kapasitesi simülasyonlar ve bazı orijinal yaklaşımlarla ortaya konulmuştur. Doktora tezinde büyük deplasman yapan tamamen esnek kol kızak mekanizması tasarlanmıştır. Mekanizma üretilmiş ve teorik sonuçlar ile deneysel sonuçlar kıyaslanmıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi boyunca Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 8 yılı aşkın süre boyunca araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2020 yılında Çankaya Üniversite’sinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev almıştır. Ana çalışma konuları esnek mekanizmalar, katı mekaniği ve sonlu eleman analizidir.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar