İletişim Bilgileri

Cemalettin Öcal FİDANBOY

Doktor Öğretim Üyesi
Yönetim Bilişim Sistemleri

Deneyim & Aktiviteler

Dr. Fidanboy; bilişim sektöründe kalite ve süreç yönetimine yönelik uluslararası yönetim modelleri ve standartları (CMMI, ISO/IEC 12207, SPICE-ISO/IEC 15504, SCRUM, IEEE Std., Mil. Std., AQAP, ISO 27001, ISO 20000, ITIL, COBIT v.b.), yazılım süreç yönetimi, yazılım kalite güvencesi, Ar-Ge ve teknoloji yönetimi, yazılım proje yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yazılım konfigürasyon yönetimi, bilişim sektöründe örgütsel davranış ve bilişim sektöründe stratejik yönetim gibi konularda yirmi iki yılı aşkın iş tecrübesine sahiptir. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden iki ayrı lisans derecesi bulunmaktadır. İlk tezli yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlayarak yüksek mühendislik derecesi almıştır. İkinci tezli yüksek lisansını CMMI ve yapay zekâ teknikleri kapsamındaki tez çalışmasıyla, Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora derecesini Başkent Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı – Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nden, “Ulusal Ar-Ge Politikaları Bağlamında Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Yaklaşımı: Teknokentler Örneği” isimli doktora tezi ile almıştır.

İş yaşamı boyunca, 2002 – 2012 yılları arasında TÜBİTAK – BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) Araştırma Enstitüleri ve 2012 – 2014 yılları arasında Türk Telekom -Teknoloji Başkanlığı başta olmak üzere; kamu ve özel sektördeki birçok kurum ve kuruluşta Yazılım Kalite Güvence Müdürü, Kalite Sistemleri Yöneticisi ve Bilişim Süreç Yönetimi Danışmanı olarak görev yapan Dr. Fidanboy; savunma ve yazılım sektörü kapsamındaki birçok uluslararası yazılım süreç yönetimi belgelendirme projelerinde ve yazılım süreç iyileştirme projelerinde bilişim yönetimi başdanışmanlığı ve eğitmenliği yapmıştır. Bilişim sektöründe yönetim/strateji geliştirme, bilişim sektöründe örgütsel davranış, yazılım kalite yönetimi, yazılım süreç yönetimi ve Ar-Ge yönetimi gibi konularda çok sayıda makalesi ve bildirisi bulunan Dr. Fidanboy; Başkent, Çankaya ve TED Üniversitelerinde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak (yazılım proje yönetimi, yönetim bilişim sistemleri,  Ar-Ge yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve yönetimi, kalite yönetimi, proje geliştirme ve yönetimi, yönetim ve liderlik, örgüt kuramı, çağdaş yönetim teknikleri konularında) yüksek lisans ve lisans dersleri vermiştir. Halen OSTİM Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar