İletişim Bilgileri

Dilara Gökçen AKÇAY PAÇ

Doktor Öğretim Üyesi
dilara.akcaypac@ostimteknik.edu.tr

Deneyim & Aktiviteler

Lisans derecesini 2010 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı’nda yaptığı “Tokat Kenti Geleneksel Konut Dokusunun Koruma Bağlamında İrdelenmesi: Halit Sokak, Bey Sokak, Beyhamam Sokak” konu başlıklı tez çalışması ile 2013 yılında yüksek lisans derecesini aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Sorunları Doktora Programı’nda yaptığı  “Mimari Mekânı Özne-Anlam İlişkisi Üzerinden Kavrayışa Dair Bir Çözümleme” konu başlıklı tezi ile de 2020 yılında doktora çalışmasını tamamladı. 2010-2011 yılı arasında Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde, 2011-2020 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Akademik çalışmalarına mimarlık kuram ve söylem alanı içinde yoğunlaşarak devam etmekte olup, yazınsal anlamda mimarlık bilgisinin disiplinlararası ilişkilenme biçimleri üzerine araştırmalar yapmaktadır.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar