İletişim Bilgileri

Egehan ÖZKAN

Öğretim Görevlisi
Lojistik

Deneyim & Aktiviteler

Atılım Üniversitesi İşletme Bölümünde 2009 yılında lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi döneminde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Ön Lisans programını bitirdi. Lisans eğitimi boyunca çeşitli kamu kurum ve kuruşlarındaki eğitim programlarında yer aldı. 2014-2018 yılları arasında Öğrenci İşleri Müdürü olarak görev yaptı. Ayrıca 2015-2018 yılları arasında Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezinde görev alarak kişisel gelişim, aile danışmanlığı eğitimleri düzenledi. 2015 yılında Gazi Üniversitesi İşletme Ana Bilim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak, örgütsel sessizlik, yönetim-organizasyon, örgüt kültürü alanlarında çalışmalara başladı. 2017 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümünde başladığı doktora eğitimine devam etmektedir.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Lojistik Programında Öğretim Görevlisi görevinizle sizleri tanıyoruz. Ama sizi tanımayanlar için kendinizden kısaca bahseder misiniz?

1987 yılında Antalya’da doğdum. 2005 yılında üniversite eğitimimin başlaması sebebi ile Ankara’ya yerleştim. Lisans eğitimim süresince Ankara’da pek çok bakanlık ve kurumsal firmalarda teoride aldığım eğitimi, pratiğe geçirmek için staj ve eğitim programlarında yer aldım. İdareci olarak adım attığım çalışma hayatımın ilerisi için hedeflerinde daima Akademisyenlik yer almaktaydı. Lisans eğitimimin son sınıfında ders aldığım Sayın Prof. Dr. Tamer Arpacı hocam ve kendisini geçen yıl kaybettiğimiz kıymetli hocam Prof. Dr. Bilge Hacıhasanoğlu, akademisyenlik yolunda ideallerimi şekillendirmede beni oldukça etkilemişlerdir. Lisans eğitimimin ardından yüksek lisans eğitimime başladım. Aslında bu süreç benim için artık akademisyenliğe attığım ilk adımdı ve sonrasına baktığımızda ise şu an Doktora Tezini hazırlayan bir öğretim görevlisiyim. Akademik alanda örgüt kültürü, stratejik yönetim, örgütsel davranış, yönetim ve organizasyon alanları üzerinde çalışmaktayım. Ayrıca idari anlamda yer aldığım görevlerimde mevcut ulusal, uluslararası kongre ve konferansların organize edilmesinde ve aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitü Müdür Yardımcısı olarak görev almaktayım. Gerçekleştirdiğim işleri oldukça severek yapmaktayım ve bu işlerin hakkıyla, özveriyle, titizlikle yapılması gerektiğini savunanlardanım. Çünkü her birimiz yaptığımız işin sanatçılarıyız ve bizleri en iyi yaptığımız işler yansıtmakta…

Sizce üniversitemizde verilen mesleki eğitiminin en önemli farkları nelerdir?

Üniversite ders programlarının geneline baktığımızda teorik bilgilerin yoğun olarak yer aldığı ancak pratikte ise öğrencinin uygulama, yaratıcılık, girişimcilik ve sosyal alanları yönünden biraz daha eksik olarak mezun olduklarını görüyoruz. Bu durum aslında öğrenci açısından eğitim gördüğü süre boyunca çok da fazla fark edilmiyor ya da eksik taraf olarak hissedilmiyor. Tabi ki genel olarak değerlendirmemek de fayda var ancak bilinçli olarak üniversiteye başlayan öğrencilerimizin yüzdesi biraz daha az oranda. Mezuniyet sonrası ise iş hayatında yapılan bir ya da iki mülakat gerçek dünya ile yeni mezunları karşı karşıya getiriyor. İşte OSTİM Teknik Üniversitesi olarak üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar öğrencilerimizin özellikle iş hayatına atıldıkları ilk günden itibaren bu aşamayı almış oldukları hem teorik hem pratik (işyeri eğitimi, uygulaması, deneyimi) eğitim ile en donanımlı bir şekilde hazır hale gelmeleri için çalışıyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca almış oldukları mesleki eğitim ile değil, onların beceri ve yeteneklerini keşfetmeleri, yaratıcı, girişimci, sosyal birer birey olarak yetişmeleri için ders programlarımızı sürekli güncel tutuyoruz. Zaten bu konulara farklılıklar çalışmamızda da yer vermekteyiz. Ün üniversitemizi ilk günden beri Yenilikçi, Girişimci ve Üçüncü Nesil bir üniversite olarak tarif etmekteyiz. Çünkü yeniliğe açık, şartların gerektirdiği durumlara uyum sağlayarak esnek bir yapının yer aldığı, teknoloji ile iç içe olan, sanayinin tam ortasında kurulmuş ve iş hayatı ile yakından ilişki içerisinde olan bir havzanın ortasındayız. Öğrenciler, akademisyenler ve diğer çalışanlar açısından da sürekli gelişmeye, yenilikçiliğe açık bir dünya OSTİM Teknik Üniversitesi.

Mesleki eğitimde sahada da var olmanın katkılarından kısaca bahsedebilir misiniz?

Uygulamalı eğitim dediğimiz, sahada var olmak her şeyden önce bence motivasyon ve becerinin gelişmesindeki en önemli şartlardan birisi. Aslında buna yalnızca eğitim olarak bakmamamız gerekiyor, keza yaşamımız boyunca öğrendiğimiz ve uygulamaya geçirdiğimiz her şeyin kalıcılığı daha fazla. Ancak bu durum üniversite eğitiminde yani öğrencilerimizin artık hayata atılmadan önceki son aşamalarında daha da önem arz etmektedir. Uygulamalı eğitimin üretkenliği daha fazla arttırdığı gerçeği göz ardı edilemez. “Maker Ruhu” ancak dokunarak, hissederek ve tanıyarak sağlanabilir. Teorik bilgiyi, deneyimleyerek pekiştirmek mümkün. Ancak bunun da sahada var olarak kazanılabileceğini düşünmekteyim.

Hayata geçirmeyi planladığınız ya da üzerinde çalıştığınız projelerinizi bizlerle paylaşır mısınız?

Sanırım bir akademisyenin ve özellikle yolun başında bulunan bir akademisyenin planı kendi alanında bilime en iyi şekilde katkı sunmaktır diye düşünüyorum. Üzerinde çalıştığım makale çalışmalarım ve kitap bölümlerim devam etmekte olup, bunların yanı sıra tezimle ilgili alan araştırma süreci de diğer taraftan ilerlemektedir.

Dünyadaki teknolojik gelişmeler ile birlikte lojistik sektörünün de önemi artmaktadır. Gelecekte lojistik sektörünün gelişimi konusunda ne söyleyebilirsiniz? Sizce Lojistik Programından mezun olacak öğrencilerimizin yapacağı meslekler geleceğin mesleklerinden diyebilir miyiz?

Özellikle Covid-19 pandemisi ile yalnızca ülkemiz değil, tüm dünyanın lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde yaşamış olduğu ve hala yaşamakta oldukları aksamalar bu alanın önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Ülkelere baktığımız zaman üretim konusunda genel olarak bir bağımlılık söz konusu ve bu durumda lojistik ve tedarik zinciri sisteminin sürekli faaliyet göstermesini gerekli kılıyor. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru ürünün iletilmesi oldukça önemli. Çünkü sistem üzerindeki yaşanan en ufak bir aksamanın sistemin tümü üzerinde olumsuz bir etkisi söz konusu. Günümüz koşullarında müşteriler yani tüketiciler daha bilinçli ve teknolojinin ilerlemesi ile her türlü bilgiye istedikleri anda sahip olabilmekteler. Bu sebeple özellikle küreselleşme ile rekabetin hızla arttığı günümüzde hizmet sektörü gibi soyut olan alanlarda müşteri üzerinde değer yaratılması oldukça önemli. Bu da ancak alanında yetişmiş uzman, donanımlı, bilgili ve zamanın gerektirdiklerine hızla ayak uydurabilecek şekilde yetişmiş mezunlarımızın varlığı ile sağlanacağı için lojistiğin bugünün ve geleceğin mesleği olmak durumdadır.

Lojistik Programı veya Meslek Yüksekokulu programlarımızda okumak isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Tavsiye niteliğinde değil ancak zaman zaman lise öğrencilerinin genel olarak meslek yüksekokulunu tercih etmelerinde bir ön yargıları olabiliyor. Aslında onlara bu önyargının çok yersiz olduğunu belirtmek isterim. Tercihlerini yaparken ilgi ve yeteneklerini göz ardı etmeden, tercihlerini yapmalarını öneririm. Diledikleri takdirde 4 yıla uzatabilecekleri bu eğitim programlarımızdan mezun olduklarında üniversitemizde almış oldukları uygulamalı eğitimler ile saha tecrübelerine sahip olarak iş hayatını atılma imkanına sahip olabilecekler ve bu durum onların rakipleri karşısında fark yaratmalarını sağlayacaktır.

Sizin yer vermemizi istediğiniz, sizin çalışmalarınıza dair eklemek istediğiniz diğer bilgiler nelerdir?

Yapmış olduğunu bu röportaj için öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Faydalı olabildiysem ne mutlu bana, şimdiden elinize emeğinize sağlık.

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar