İletişim Bilgileri

Fikret KARTAL

Doçent Doktor
Ekonomi

Deneyim & Aktiviteler

Doç.Dr. Fikret Kartal, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olduktan sonra profesyonel hayatına banka müfettişi olarak başlamış, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesine alınan bankalarda ve Birleşik Fon Bankası’nda 2013 yılına kadar müfettiş ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2013 yılından sonra özel sektörde denetim grup başkanlığı ve çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapan Kartal, yurt dışında bankacılık sektöründe risk yönetimi, finans, bankacılık operasyonları ve denetimden sorumlu İcra Kurulu Üyesi (Management Board Member) görevini ifa etmiştir. Profesyonel yaşamına paralel olarak Maltepe Üniversitesi’nde “Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler” başlıklı teziyle iktisat politikası yüksek lisans (2004), Kadir Has Üniversitesi’nde “Enflasyon Hedeflemesi Ortamında Türk Bankacılık Sektörü” başlıklı teziyle finans ve bankacılık doktora eğitimini (2009) tamamlamıştır. 2015 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından finans alanında doçentlik derecesi verilen Kartal’ın finans ve bankacılık alanında yayımlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası akademik çalışması bulunmakta olup, ayrıca Mali Müşavirlik (SMMM) ruhsatı sahibidir.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar