Gülüstan Tuğçe ALVALI

Öğretim Görevlisi
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Deneyim & Aktiviteler

Gülüstan Tuğçe ALVALI, 2017 yılında Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı sene Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans ve Karabük Üniverstesi Makine Mühendisliği yüksek lisans eğitimine başalayarak 2019 yılında lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Karabük Üniversitesi’nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Ulusal dergilerde yayınlanan makaleleri, uluslararası ve ulusal sempozyumlarda sunumunu gerçekleştirdiği bildirileri bulunmaktadır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisliği anabilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programında Öğretim Görevlisi görevinizle sizleri tanıyoruz. Ama sizi tanımayanlar için kendinizden kısaca bahseder misiniz?

Gülüstan Tuğçe ALVALI. Makine yüksek mühendisiyim. 2017 yılında Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği’nden mezun oldum. Aynı yıl Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans ve yüksek lisans eğitimlerine başladım ve 2019 yılında iki bölümden de mezun oldum. Şuan da ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde doktora eğitimime devam etmekteyim. 2020 yılından itibaren Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi programında öğretim görevlisi olarak görev almaktayım.

Sizce üniversitemizde verilen mesleki eğitiminin en önemli farkları nelerdir?

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin içinde yer aldığı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, yaklaşık 6.000 firmanın faaliyetlerini gerçekleştirdiği, ülkemizin en gelişmiş sanayi havzalarından biridir. Üniversitemizin OSTİM OSB’de olması ve sanayideki lider firmalarla bağlantıları yansıra, alanında uzman öğretim üyeleri ile laboratuvar-saha çalışmaları olanaklarıyla bölümümüzde verilecek eğitim ülke çapında yenilikçi ve ileri seviyede olacaktır.

Ayrıca, OSTİM Teknik Üniversitesi’nin kendi bünyesinde uyguladığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Modeli” çerçevesi doğrultusunda Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü’nde yer alan öğrencilerimiz önemli bir avantaj sahibi olacaklardır. Öğrencilerimiz ilk dönemden itibaren teknoloji tabanlı girişimcilik ile ilgili olarak temel bilgilerle donatılacak; geliştirecekleri Girişimcilik Projesi ile ilk iş fikirlerini daha eğitimlerinin ilk senesinde test etme imkânına sahip olacaklardır.

Mesleki eğitimde sahada da var olmanın katkılarından kısaca bahsedebilir misiniz?

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü öğrencilerimiz programlarının ders içeren dönemlerinde haftada bir gün; son dönemlerinin ise tamamında kendi uzmanlık alanlarına uygun bir işletme ile eşleştirileceklerdir. Bu işletmede, tam zamanlı olarak çalışacaklar; edindikleri pratik bilgi ve tecrübe ile teorik bilgilerini harmanlayarak mezuniyetlerinde iş hayatlarına belli bir tecrübe seviyesinde başlayacaklardır.

Hayata geçirmeyi planladığınız ya da üzerinde çalıştığınız projelerinizi bizlerle paylaşır mısınız?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği doktora eğitimime devam etmekteyim. Hem eğitimimde hem de bölümsel olarak çalışmalarımız devam etmektedir.

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı veya Meslek Yüksekokulu programlarımızda okumak isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi programına yerleşen öğrencilerimiz çok yönlü eğitim planı sayesinde mezun olduklarında disiplinler arası çalışmalara hızlı bir adaptasyon sağlayacaklardır. Programımızı seçmek isteyen öğrencilerimizin öncelikle otomotiv sektöründe yenilikçi yaklaşımlara, bunun yanında, yazılım ve algoritma geliştirmeye, bilgisayar destekli tasarıma meraklı olması beklenmektedir.

Elektrikli araç üretmek istiyorsanız, akıllı taşıtlar nasıl yapılır merak ediyorsanız, elektrik motoru veya hibrid taşıtlarla ilgiliyseniz, bu teknolojileri üretmek için öğrenmeniz gereken mekanik, elektrik, elektronik ve yazılım bilgilerine bölümümüzde kolaylıkla erişebileceksiniz.

Dünyada hibrid ve elektrikli taşıtlara olan ilgi giderek artıyor. Hibrid ve elektrikli taşıtlar sizce fosil yakıtlı araçların yerini tamamen alabilir mi? Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin yapacağı meslekler geleceğin mesleklerinden diyebilir miyiz?

Dünya genelinde her geçen yıl ulaşım yoğunluğunun artması ve açığa çıkan emisyon miktarlarının da buna paralel olarak yükselmesi alternatif tahrik sistemlerinin ve alternatif yakıtların kullanımını arttırmaktadır. Tüm bu problemlerin çözümü için uygun alternatif yakıtlar ve/veya daha verimli alternatif araçların geliştirilmesi gündeme gelmektedir. Hükümetlerin politikaları sayesinde Dünya ve Türkiye’de artık hibrid ve elektrikli araçlar kullanılması zorunlu hale gelecektir. Buna bağlı olarak kalifiyeli personel ihtiyacı da giderek artacaktır.

Evet, sizin de dediğiniz gibi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümü geleceğin mesleklerin arasında sayılabilir.

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar