Hacı Bayram BULGURLU

Doktor Öğretim Üyesi
Lojistik

Deneyim & Aktiviteler

Dr. Hacı Bayram Bulgurlu, Gazi Üniversitesi- (AİTİA- Maliye)-Ankara, 1974-1978 mezun oldu. İngiltere’de Birmingham Üniversitesinde 1991, master derecesi yaptı. Master Tezin konusu ise “Path to Europen Monetary Union.” Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümünde “Dolar ve Euro’nun Dünya Ekonomisindeki Yeri, Dolar ve Euro İlişkileri” yönündeki gelişmelerin karşılaştırılması konusundaki tez ile doktora derecesini aldı (1999-2003). Connecticut University,(ABD) (1984-1986), “Diploma in Management Information System in Computer Application” çalışması yaptı. IMF WORLD BANK’ ta proje çalışmalarında bulundu (1985). London School Economics (LSE), (İngiltere,1990) “European Community Fund System and Joins to EC” çalışmalarında bulundu. Birmingham Üniversitesinde 1989, “Birmingham Business School’ devam ederek 10 aylık Diploma Programını bitirdi. Makedonya Üsküp’de 2007’de kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde Kurucu Öğretim Üyesi olarak bulundu.1980 Tarihinde Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatında (DPT) uzman yardımcısı olarak başladı. 2003 yılında Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Sırasıyla; 2003-2018 yıllarında DPT’ de, Kalkınma Bakanlığında müşavir, 2018- 2020 arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında uzman olarak Çalıştı. Özel İhtisas Komisyon’larında Genel Koordinatör, Raportör ve yönetici olarak görev yapmıştır. Şubat 2021 2021 tarihinden itibaren OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar