İletişim Bilgileri

Hakkı Ozan ERUYGUR

PROFESÖR DOKTOR
Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Deneyim & Aktiviteler

Ozan Eruygur halen Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi’nde (Ankara, Türkiye) İktisat Profesörü olarak görev yapmaktadır.  İktisat alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Dokotra derecelerini ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) İktisat Bölümü’nden almıştır. Kendisinin ayrıca Tarımsal İşletmeler ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi alanında CIHEAM-IAM’den (Montpellier, Fransa) almış olduğu bir yüksek lisans derecesi daha vardır. Araştırmaları daha çok politika değişimlerinin etkilerini analiz etmek ile yerli ve uluslararası tarımsal sektörlerin iktisadi büyümesini incelemek konularına yoğunlaşmıştır. Kısmi denge (tarımsal sektör modelleri) ve genel denge (Hesaplanabilir Genel Denge modelleri) modelleri ile birlikte zaman serisi ve panel veri ekonometrisi çalışmalarında yoğun olarak kullandığı metotlardır.