Huzeyfe Erkam CANDAN

Araştırma Görevlisi
Ekonomi

Deneyim & Aktiviteler

Huzeyfe Erkam Candan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünde lisans eğitimini tamamlamış olup Mülkiye’de yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Ekonomik entegrasyonlara dair eğitim programlarında ve organizasyonlarında gönüllü koordinatörlük görevinde bulunmuştur. Uluslararası dış politika, uluslararası iktisadi politikalar, finans piyasaları, kalkınma iktisadı, para politikası ve politika araçları alanlarına ilgi duymaktadır. Ekonomik entegrasyonların Türkiye özelinde kalkınmaya etkisi bağlamında akademik çalışmalarda bulunmuştur. Halen ilk dönem cumhuriyet sanayi politikaları konusunda akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar