İletişim Bilgileri

Mehmet MUTLU

Profesör Doktor
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Deneyim & Aktiviteler

Prof. Dr. Mehmet Mutlu, Kimya Mühendisliği derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (1980), Kimya Mühendisliği Yüksek Mühendislik derecesini (1983) ve Kimya Mühendisliği Doktora derecesini (1988) Hacettepe Üniversitesi’nden almıştır. 2013-2019 yılları arasında, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmış, Plazma Destekli Biyomedikal Araştırmalar (pabmed) Grubu’nu oluşturarak araştırmalarını sürdürmüştür. 1990-2013 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi’nde, Gıda Mühendisliği, Nanotıp-Nanoteknoloji ve Biyomühendislik anabilim dallarında eğitim ve araştırma alanlarında katkıda bulunarak, bu süreçte oluşturduğu Plazma destekli Biyomühendislik ve Biyoteknoloji (PABB) araştırma grubu ile çeşitli projeler yürütmüş ve 50 den fazla yüksek lisans ve 20’ye yakın doktora öğrencisi yetiştirmiştir. SCI kapsamında 100’ün üzerinde yayın yapmış ve bu yayınlardan 2450 den fazla atıf almıştır (h index: 30). Derlediği 2 uluslararası kitap, Biosensors (Taylor and Francis, CRC) ve Plasma Technology (European Science Foundation, ESF) alanındadır. Biyosensors alanındaki kitabı, 2019 yılı itibarı ile 2400’e yakın satış rakamına ulaşmıştır. KONNECT, KORANET, COST, FP7, UNDP, EUREKA, TÜBİTAK and SANTEZ programları çerçevesinde uluslararası ve ulusal seviyede 25 ten fazla proje yürütmüştür. Plazma teknolojisi ile yüzey geliştirme/değiştirme alanında uzmanlaşarak, biyosensörler, amiloid yapıda proteinler, protin/bakteri yapışmayan yüzeyler, medical tekstiller ve gıda veya biyomateryal malzemelerin sterilizasyonu/kirliliğinin giderilmesi alanlarındaki çalışmalara yönlenmiştir. Birleşik Kırallık, Manchester Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde 2 yıl, ABD, Wisconsin Üniversitesi, Biyolojik Sistemler Mühendisliği Bölümü’nde 1 yıl araştırmacı, Slovenya, Maribor Üniversitesi, Makina Mühendisliği Fakültesinde MarieCurie Profesörü olarak 1 dönem ders vermiştir. Halen Fulbright Vakfı Burs Programları Hakem Komitesi; Kazakistan Bilimler Akademisi Uluslararası Projeler Değerlendirme Komitesi ve Polonya Bilimler Akademisi üyeliklerini yürütmektedir.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar