İletişim Bilgileri

Neşe ERBİL

Doktor Öğretim Üyesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman

Deneyim & Aktiviteler

Nese Erbil, son 4 yıldır Olam International Limited’de küresel süt pazarı araştırmasına liderlik ediyor. Kariyerinin çoğunda, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlarda ve çokuluslu şirketlerde emtia araştırması üzerinde çalıştı. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Birmingham Üniversitesi’nden Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans derecesi ve York Üniversitesi’nden Ekonomi dalında doktora derecesi aldı.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar