İletişim Bilgileri

Okan Öner EKİZ

Doktor Öğretim Üyesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Deneyim & Aktiviteler

Dr. Okan Öner Ekiz lisans eğitimini 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) , Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve Doktora derecesini ise Bilkent Üniversitesi, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM), Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Bölümü’nde almıştır. Lisans ve sonrasında yaptığı çalışmalar önemli uluslararası dergilerde yayınlanmış ve alıntılanmıştır. Doktora çalışmalarında Grafen ve Grafen Oksitin’in elektrokimyasal tersinir faz değişikliklerinin keşfinde bulunmuştur. Akademik çalışmalarında elde ettiği bilgi-beceriyi laboratuvar cihazlarının yerlileştirilmesinde kullanmak amacı ile Nanodev Scientific A.Ş. (2010) girişimini kurmuştur. Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) gibi ulaşılması zor araştırma cihazlarını ticarileştirmiş ve önemli Ar-Ge laboratuvarlarına teslim etmiştir. Girişimleri çeşitli etkinlik ve yarışmalarda önemli ödüllere layık görülmüş ve birçok kurum tarafından desteklenmiştir. Şirket faaliyetlerine ek olarak tecrübelerini yeni girişimcilere aktarmak amacı ile eğitimler düzenlemektedir.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar