Ozan GÜLHAN

İletişim Bilgileri

Ozan GÜLHAN

Doktor Öğretim Üyesi
Yönetim Bilişim Sistemleri

Deneyim & Aktiviteler

Dr. Ozan GÜLHAN, OSTİM Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesidir. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası tarafından yürütülen çeşitli projelerin yönetim ve organizasyonunda kamu adına yer almıştır. Finans sektörünün uluslararası standartlar kapsamında düzenlenmesi ve uygulamaların takibi konusunda çeşitli komitelerde görev almış, bunların yanısıra ulusal ve uluslarası finans kurumlarında yöneticilik yapmıştır. Burslu olarak yurtdışında yaptığı akademik çalışmaların ardından uzun süre kamu ve özel sektörde finans ve bankacılık alanında dersler ve seminerler vermiştir. Uluslararası denetim ve muhasebe standartları, bankacılık, risk yönetimi, Avrupa Birliği, kurumsal yönetim, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi konularında çok sayıda ulusal ve uluslararsı akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar