Pelin Karaca KALKAN

Öğretim Görevlisi
Lojistik

Deneyim & Aktiviteler

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon anabilim dalında 2016 yılında tamamlamıştır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Lojistik Programında Öğretim Görevlisi görevinizle sizleri tanıyoruz. Ama sizi tanımayanlar için kendinizden kısaca bahseder misiniz?

1990 yılında Malatya’da doğdum. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldum. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Yönetim Organizasyon anabilim dalında yüksek lisansa başladım ve 2016 yılında “Sosyal Desteğin İş-Aile Çatışması Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması” başlıklı tez ile yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Şu anda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon anabilim dalında doktora eğitimime devam etmekteyim.

Sizce üniversitemizde verilen mesleki eğitiminin en önemli farkları nelerdir?

Sanayi Dünyasının Üniversitesi olarak kendini tanımlayan ve konumlandıran üniversitemizin farklılaştığı en önemli alanlardan biri, girişimci bireyler oluşturmaya yönelik özelleşmiş derslerin sunulması ve Girişimcilik Karnesi ile de pekiştirilmesidir. Bununla birlikte, uygulamalı eğitim modelini benimseyen üniversitemiz, İş Yeri Uygulaması ve İş Yeri Deneyimi dersleri kapsamında öğrencilerimizi işletmelere göndermekte ve onların gerçek iş yaşamını deneyimlemelerini sağlamaktadır.

Mesleki eğitimde sahada da var olmanın katkılarından kısaca bahsedebilir misiniz?

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin en önemli farklılığı, öncesinde de ifade ettiğim gibi öğrencilerine gerçek iş dünyasını deneyimlemelerine yönelik iş yerlerinde uygulamalı eğitim alabilme imkânını sunmasıdır. Öğrenmenin tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için akademik bilginin yanı sıra uygulama ve deneyim gerekmektedir. Okulumuzda sunulan uygulamalı eğitim, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimiz mesleki eğitimde sahada var olarak kendi bilgi, beceri ve yetkinliklerinin farkına varmakta, iş dünyasının gerçekleriyle tanışmakta, gelecekteki kariyer hedeflerini belirlemekte, sektördeki gelişmeleri takip edebilmektedir.

Hayata geçirmeyi planladığınız ya da üzerinde çalıştığınız projelerinizi bizlerle paylaşır mısınız?

Şu anda Lojistik Programı olarak olası Marmara depremi Afet Lojistik Yönetimi Projesi (Acil Lojistik Yardım Operasyonları (ALYO) ve Acil Lojistik Yardım Ağ Yapısı (ALYA)) projesi üzerinde çalışmaktayız. Ayrıca doktora tezimde de küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin öğrenme ve network kabiliyetleri üzerine araştırmalar yapıyorum. Yönetim ve organizasyon alanında örgütsel davranış, stratejik yönetim ile ilgili konularda gerek makale çalışmalarım gerekse de lojistik alanda projeye yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Dünyadaki teknolojik gelişmeler ile birlikte lojistik sektörünün de önemi artmaktadır. Gelecekte lojistik sektörünün gelişimi konusunda ne söyleyebilirsiniz? Sizce Lojistik Programından mezun olacak öğrencilerimizin yapacağı meslekler geleceğin mesleklerinden diyebilir miyiz?

Teknoloji alanında çok büyük gelişmelerin yaşandığı günümüzde yapay zeka, blockchain teknolojisi, nesnelerin interneti, dronelar, robotlar gibi birçok teknolojik kavramla çok daha yoğun bir şekilde karşılaşmaktayız. Tüm bu yeni teknolojilerin lojistik sektöre de yenilikler kattığı ve artan bir şekilde benimsendiğini görmekteyiz. Teknoloji entegrasyonun gittikçe artan bir şekilde gözlemlendiği lojistik sektörde başka değişimler de yaşanmaktadır. Değişen müşteri talep ve beklentileri, ürün çevrim sürelerinin kısalması, müşteri memnuniyeti ve sadakatinin artan önemi, küreselleşme ve tedarik zinciri kompleksliliği sebebiyle artan ürün, hizmet ve bilgi akışı vb. işletmeler açısından lojistik faaliyetlerin önem kazanmasına yol açan bazı gelişmelerdir. Bunlara ek olarak e-ticaretin artışı ve hatta şu anda yaşamakta olduğumuz Covid-19 pandemisi lojistik ve tedarik zincirinin önemini ortaya koymuştur. Öyle ki, Covid-19 pandemisinde lojistik ve tedarik zincirindeki aksamalar, sanayi ve ticareti ve dolayısıyla ülke ekonomilerini önemli ölçüde etkilemiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında lojistiğin ülke kalkınmasında kilit rol oynayan, önde gelen sektörlerden biri olacağını söylemek mümkündür. Dolayısıyla Lojistik Programdan mezun olan öğrencilerimiz gelecekte lojistik sektörün artan iş gücü ihtiyacını karşılayabilecektir. Programdan mezun olan öğrencilerimiz gelecekte e-ticaret işletmeleri, dağıtım merkezleri, küresel yük taşımacılığı ve lojistik hizmet sağlayan firmalar, tedarik ve satın alma birimleri, gümrükler, lojistik üsler, köyler ve merkezler, hava ve deniz limanları gibi lojistik sahada geniş bir yelpazede istihdam açığını kapatacaklardır.

Lojistik Programı veya Meslek Yüksekokulu programlarımızda okumak isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerle karakterize edilen bir gelecekte, mevcut işlerde dönüşüm yaşanacağı ya da yeni iş alanlarının ortaya çıkacağını söylemek mümkündür. Dolayısıyla öğrencilerin teknoloji ile entegre olabilecek dijital yetkinliklerini geliştirmeye odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda iş dünyasında, teknoloji yetkinliklerine ek olarak sosyal yetkinliklere sahip çalışanların daha çok tercih edileceği öngörülmektedir. Bu sebeple öğrencilerin girişimcilik, iletişim, çevreyle uyum, adapte olabilme, sürekli gelişme gibi sosyal yetkinlik alanlarında bireysel farkındalıklarını güçlendirerek kendilerini farklılaştırmaları tavsiyesinde bulunabilirim.

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar