Seray YEŞİLIRMAK

Araştırma Görevlisi
Uluslararası Ticaret ve Finansman

Deneyim & Aktiviteler

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret bölümünden 2018 yılında mezun oldu. Lisans mezuniyetinin hemen ardından 2018 yılında Ankara Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başladı. Eğitimi sırasında çeşitli firmaların dış ticaret departmanlarında, ihracat ve uluslararası pazarlama alanlarında görevler yapmış olan Seray Yeşilırmak, “KOBİ’lerin İhracatçı Özelliklerini Belirleyen Mikro Faktörlerin Analizi: OSTİM Kümelenmeleri Üzerine Bir Karma Yöntem Araştırması” başlıklı yüksek lisans tezi ile yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 2021 yılında Ankara Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında doktora öğrenimine başlamıştır. Araştırma Görevlisi Seray Yeşilırmak, aynı zamanda Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezinde Uzman Yardımcısı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar