Serkan BÜRKEN

Doktor Öğretim Üyesi
Mekatronik

Deneyim & Aktiviteler

2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı sene ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 2007 yılında Yüksek Lisans derecesini, 2014 yılında ise aynı bölümden Doktora derecesini almıştır. Üç sene özel bir şirkette Makine Mühendisi olarak çalıştıktan sonra Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda çalışmaya başlamıştır. TTGV’de Proje Yöneticiliği görevini icra ederken, 106 adet Ar-Ge projesinin destek başvurusu değerlendirme sürecinde Proje Sorumlusu olarak görev almış; Ar-Ge Akademisi Eğitim Programı’nı ve Kıvılcım Merkezi ortak çalışma alanını tasarlamış ve uygulamıştır. 2015 yılından itibaren Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi’nde İş Geliştirme Yöneticisi olarak devam etmiştir. 2017 yılında Yaşar Üniversitesi’nin Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Müdürlüğü, 2018 yılında Atılım Üniversitesi ARGEDA Teknoloji Transfer Ofisi’nin yöneticiliğini yürütmüştür. İlgi alanları Ar-Ge destek mekanizmaları ve fonlaması, inovasyon ve teknoloji yönetimi, kümelenme, uluslararası politik iktisat, endüstriyel iktisat, otomotiv endüstrisi ve teknoloji transferidir.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar