İletişim Bilgileri

Turan ŞİŞMAN

Doktor Öğretim Üyesi
Meslek Yüksekokulu Müdürü / Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı

Deneyim & Aktiviteler

Lisans ve yüksek lisans çalışmalarını Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Şişman, doktora derecesini Robotik Programında almış, bu süre içerisinde Selçuk Üniversitesi ve İTÜ’de araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora sonrasında sırasıyla Selçuk Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde tam zamanlı, Gazi Üniversitesi ve Başkent Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2002-2010 yılları arasında bazı kamu kurumlarında Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2015-2020 yılları arasında Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü kurucu Bölüm Başkanlığı, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yerine getirmiş, kısa bir dönem ise aynı üniversitenin Öğrenci Dekanlığı görevini ifa etmiştir. Aynı yıllarda endüstriyel robotlar ve Endüstri 4.0 uygulamaları alanında yayınlanan ST Robot Yatırımları dergisinde içerik danışmanlığı ve sektör analiz yazarlığı yapan Şişman, aynı sektörlerle ilgili yayın yapan ST Endüstri Radyoda çeşitli programlar icra etmiştir. Şubat 2020 tarihinden itibaren OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar