İletişim Bilgileri

Yaşar Barış DOLUKAN

Öğretim Görevlisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Deneyim & Aktiviteler

Y.Barış DOLUKAN, lisans derecesini 2016 yılında Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Yüksek lisans derecesini 2019 yılında Sakarya Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan aldı. Yüksek lisans süresince Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı’nda TUBITAK ve BAPK projelerinde araştırmacı ve bursiyer olarak görev aldı. Işık-doku etkileşimi, biyomedikal optik ve biyomedikal enstrümantasyon alanlarında yerli, yabancı indeksli dergilerde çalışmalarda bulundu ve ilgili alanlarda bilimsel konferanslara katıldı. 2020 yılında OSTİM Teknik Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında Öğretim Görevlisi görevinizle sizleri tanıyoruz. Ama sizi tanımayanlar için kendinizden kısaca bahseder misiniz?

2016 yılında Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden mezun oldum yine aynı sene Sakarya Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programına başladım. 2019 yılında Işık-doku etkileşimi konusunda yazdığım tez ile mezun oldum. 2020 yılının Nisan ayından itibaren OSTİM Teknik Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktayım.

Sizce üniversitemizde verilen mesleki eğitiminin en önemli farkları nelerdir?

Üniversitemiz tarafından verilen Geleceğin İnşası, İş Yeri Eğitimi, İş Yeri Uygulaması, İş Yeri Deneyimi gibi dersler sayesinde öğrencilerimizi teorik eğitimin yanında sanayi için uygulama ve sosyal becerilerinin de gelişmesi için çalışmaktayız.

Mesleki eğitimde öğrencilerin eğitim alırken sahada da var olmalarının öğrencilere ne gibi katkıları vardır, kısaca bahsedebilir misiniz?

Üniversitemiz Sanayinin Üniversitesi olma hedefiyle müfredatımıza koyduğumuz uygulamalı dersler sayesinde sadece teorik değil aynı zamanda pratik becerilerini de geliştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz mezun olmadan sahada çalışarak hem sanayiyi deneyimliyor hem de ileri dönük çalışma şartları için kendilerini bilgilendirmiş oluyorlar.

Hayata geçirmeyi planladığınız ya da üzerinde çalıştığınız projelerinizi bizlerle paylaşır mısınız?

Öğrencilerimizle katıldığımız Teknofest – Biyoteknoloji İnovasyon Kategorisinde ECG Rapid Diagnostic Kit adlı projeyle Ön Değerlendirme aşamasını geçmiş bulunuyoruz.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı veya Meslek Yüksekokulu programlarımızda okumak isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Biyomedikal hızla gelişen çok disiplinli bir alan bu alanların başında elektronik, makine, bilgisayar ve sağlık bilimleri gelmektedir. Öğrencilerimizin bu hızlı gelişimi takip etmesi ve kendilerini geliştirmeleri çok önemlidir.

Salgın döneminde hastalığı önleme ve tedavide kullanılacak teknoloji ve ekipmanların temini, yerli ürün olarak üretilmesi ve geliştirilmesi konularında biyomedikal sektörünün öneminin arttırdığını söyleyebilir miyiz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Biyomedikal cihaz sektörünün gelişimi son yıllarda ivme kazanarak artmaktadır. Özellikle salgın döneminde biyomedikale olan ilgi daha da artmıştır. Teşhis, tedavide kullanılacak ve hatta sadece sarf olarak nitelendirilen ürünlerin bu salgın döneminde bizim için ne kadar elzem olduğunu görüyoruz. Bu durum biyomedikalin gerekliliğini ve sektördeki önemini arttırdığının en güzel örneğidir.

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar