İletişim Bilgileri

Yelda DOĞAN

Doktor Öğretim Üyesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Deneyim & Aktiviteler

Dr. Yelda Doğan, lisans eğitimini 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalında 2011 yılında almıştır. Yüksek lisans çalışmalarında medikal saflıktaki poli(vinil klorür) film yüzeylerini UV ışınlarıyla başlatılan aşı kopolimerizasyonu ile hidrofilik olarak modifiye etmiştir. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsünde, 2011-2016 yılları arasında doktora derecesini almıştır. 2016-2018 yılları arasında ise aynı bölümde doktora sonrası çalışmalarını yapmıştır. Çalışmalarında Elektrospin yöntemi ile yüksek performanslı polibenzokzazin bazlı kompozit nanofiberler üretmiştir.  Aynı zamanda, çeşitli boya molekülleri, poliaromatik hidrokarbonlar ve ağır metal çözeltileri içerisinde bu malzemelerin atık su gideriminde potansiyel kullanımını göstermiştir. 2011-2016 yılları arasında ders ve çeşitli cihazların asistanlığını yapmıştır. Ayrıca 2014-2016 yılları arasında UNAM’da Tamer Uyar’ın düzenlediği COST Aksiyonlarında hem orgazisazyon üyesi hem de eğitimci olarak görev almıştır. Ana çalışma alanları nanofiberler, polibenzokzazin reçineler, kompozit nanomalzemeler, moleküler filtrasyon ve atık su giderimidir.

Eğitim Bilgileri

Ünvanlar ve İş Deneyimleri

Röportaj

Haftalık Ders Programı

YÖK Formatlı CV

Yayınlar