OSTiMTECH TTO’nun misyonu “OSTİM Teknik Üniversitesi’nin beşeri ve fiziki sermayesi ile ülkemizin ve dünyanın hızlı değişen ihtiyaçlarını buluşturarak bilgiden sosyo-ekonomik değer yaratmak” olarak belirlenmiştir.

Diğer TTO’lardan farklı olarak, üniversite-sanayi işbirliği projelerini tetiklemeye ve fikri ve sınai hakları lisanslamaya yönelik iş geliştirme faaliyetlerine odaklanmıştır.

Çalışma ilkelerimiz;

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde yer alan akademisyenlerimizin sanayi firmalarına gerçekleştirecekleri bireysel danışmanlıklar, takımlar halinde sunacakları hizmetler, teknoloji transferi faaliyetlerine yönelik danışmanlıklar, fikri ve sınai hakların lisanslanması, her türlü know-how’ın ticarileştirilmesi, Ar-Ge merkezi kurulumuna yönelik danışmanlıklar, sanayi firmalarına endüstriyel Ar-Ge içerikli fonlardan (TÜBİTAK TEYDEB vb.) yararlanma imkanı yaratılması  ve girişim sermayesi fonları ile teknoloji-tabanlı girişimlere yatırım sağlanması Teknoloji Transfer Ofisimizin dış paydaşları için sürdürdüğü hizmetler arasındadır.

OSTİM Teknik Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi