Dr. Öğr. Üyesi Rıza Bayrak’ın “Teoriden Uygulamaya Çok Uluslu Ortamda Girişimcilik Eğitimi” Kitabı Girişimcilik Eğitimini Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Kapsamında Uygulamalı Model İle Ele Alınıyor.

Editörlüğünü Üniversitemizin Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rıza Bayrak ve Dr. Ümit Ercan’ın yaptığı, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ünsal Sığrı’nın ve Üniversitemizin Girişimcilik ve Liderlik Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Begüm Şahin’in bölüm yazılarıyla katkı sunduğu “Teoriden Uygulamaya Çok Uluslu Ortamda Girişimcilik Eğitimi” kitabı raflardaki yerini aldı.

Girişimcilik ve Girişimcilik Eğitiminin farklı bakış açılarıyla ele alındığı kitap, işletme, ekonomi, hukuk ve eğitim bilimleri yönüyle alanda öncül nitelik taşıyan bir kimliğe sahip, disiplinler arası yaklaşımla yazıldı. Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında uygulamalı model sunan kitaba uluslararası ortamlarda uygulanan iki farklı “Girişimcilik Eğitimi” dâhil edilerek kitap saha uygulamaları temelinde kaleme alındı.

Bölüm yazarları, kitabın esasını oluşturan uluslararası projelerde de aktif eğitici, planlayıcı ve uygulayıcı olarak yer alıyorlar.

Girişimcilik eğitimi konusunda fark yaratan kitap; akademik altyapının saha çalışmaları ile örtüştürüldüğü, farklı bilim alanlarından ve iş dünyasından gelen bölüm yazarlarının oluşturdukları sinerji ile ortaya çıkarılan, kendine özgü bir çalışma olarak alana katkı sağlıyor.