OSTİM Teknik Üniversitesi, bizlerin hem pratik/teorik hem de sosyal konularda kendimizi geliştirebilmemiz için imkân sunuyor. Ayrıca, verdiği uygulamalı eğitim sayesinde de iş hayatına girmemizi kolaylaştırıyor. Okulda 1. sınıftan itibaren...
OSTİM Teknik Üniversitesi’ni tercih etmemin sebebi, çağdaş eğitim müfredatıyla birlikte yetkin bir akademik kadroya sahip olmasıdır. Öğrencilik sürecimde OSTİM Teknik Üniversitesi’nde sektör ile ilgili düzenlenen birçok etkinlik sayesinde sektör...
OSTİM Teknik Üniversitesi, henüz yeni kurulmuş bir üniversite olmasına rağmen, yenilikçi ve üniversite-sanayi iş birliği ile diğer teknik üniversitelerden farklı olması benim tercih nedenimdi. OSTİM Teknik Üniversitesi’ne başladığım günden...
OSTİM Teknik Üniversitesi’ni, yeni kurulmuş olması, alanında tecrübeli öğretim üyelerine ve uygulamalı bir eğitim sistemine sahip olması, iş hayatına hazırlık süreçlerinde öğrencilerine destek vermesi sebebiyle tercih ettim. Tercih ettiğim...