Günümüzde dijitalleşen dünyanın en büyük tehditlerinden olan siber saldırılar her geçen gün artmakta ve durmak bilmeksizin yeni saldırı teknikleri ile internete bağlı her türlü cihaza tehditler saçmaktadır. Kurumların gelebilecek siber saldırıları önceden ön görebilmeleri ve bununla birlikte bu saldırılardan doğacak olası kötü etkileri engelleyebilmeleri için bünyelerinde siber güvenlik yatırımlarını sağlamaları gerekmektedir. Bu yatırımlardan bir tanesi de SIEM (Security Information Event Management) yazılımıdır. Bu yazılım sayesinde kurum bünyesinde yüksek oranda güvenlik sağlanması hedeflenmektedir.