Slide LANGUO A2 Pre-Intermediate DIscover

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, s
unt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Slide LANGUO B2 Upper-Intermediate DIscover

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Languo, üniversite düzeyinde İngilizce öğrenenler için tasarlanmıştır. Kapsamlı vurgusu, akademik ve profesyonel amaçlar için İngilizcedir.

Bilgilendirme

Ortak Avrupa Referans Çerçevesi’nin (CEFR) hedefleriyle uyumlu öğrenme seti dört kitaptan oluşur:

  • A1 (Temel)
  • A2 (Orta-Öncesi)
  • B1 (Orta)
  • B2 (Üst-Orta)

Languo, kuru bilgiyi aktaran bir kaynak olmaktan çok bir rehber veya kolaylaştırıcı rolünü oynar. Öğrencilerin kendi öğrenmeleri için sorumluluk almaya teşvik edildiği otonom öğrenmeyi destekleyen Yapılandırmacı ve Tümevarımcı yöntemleri kullanır. Öğrencilere, belirli bağlamlarda sunulan gramer yapısının kurallarını fark etmeleri için gerekli araçlar verilir.

Languo, öğrencilerde merak uyandıran ve anlamlı görevler ve faaliyetlere katılmalarına yardımcı olan tematik bir yaklaşım benimser. Her kitapta dört ana tema vardır;

  • Çevre,
  • Teknoloji,
  • Sanat, Tasarım ve Psikoloji,
  • İşletme, Girişimcilik ve Yenilik. 

Languo’nun bir diğer önemli özelliği de felsefi doğası ve 21. yüzyıl becerilerine olan vurgusudur. Kitabın bu niteliği, günümüz dünyasında meslekleri ne olursa olsun, yeni mezunların 21. yüzyıl becerilerini sindirmeleri gerektiği önermesine dayanmaktadır. Aksi takdirde, iş piyasasının rekabetçi doğasında ayakta kalamazlar ve dünya vatandaşı olamazlar. Bunun için Languo, dünyanın her yerinden farklı kültürel ve medeniyet değerlerinin değerine de saygı duyar.