Languo A1 ders kitabı, dört ana tema etrafında şekillenen sekiz üniteden oluşur:

Ünite 1 ve 2: Çevre
Ünite 3 ve 4: Teknoloji
Ünite 5 ve 6: Sanat, Tasarım ve Psikoloji
Ünite 7 ve 8: İşletme, Yenilik ve Girişimcilik

Sample

A1 - Unit 1

Her ünite üç ana bölüme ayrılmıştır: Bölüm A, B ve C. Bölüm A bir okuma metnine, Bölüm B ise bir dinleme metnine dayanmaktadır. Metinler, konularla ilgili merak ve ilgi uyandırmak ve öğrencilere konular hakkında daha fazlasını keşfetmeleri için anlamlı bir neden vermek için kullanılır. Bunu yapabilmek için, öğrencinin araştırma yapması, kendilerine sağlananların ötesini de okuması gerekir. Başka bir deyişle metinler, diğer ilgili temaları birleştirmek için bir sıçrama tahtası olarak verilmiştir. Bölüm C, öğrencilere daha fazla alıştırma sağlar.

LISTENING: By the end of this level students will be able to listen to basic everyday situations-dialogues and monologues- that cover A1 vocabulary and grammar structures and react to them.

SUBSKILL

TEXT TYPE

TOPICS

CEFR

SPEAKING: By the end of this level students will be able to orally use level linkers, lexis and grammar.

SUBSKILL

STUDENT OUTPUT

TOPICS

READING: By the end of this level students will be able to read to notice level linkers, lexis and grammar used in texts.

SUBSKILL

TEXT TYPE

TOPICS

CEFR

WRITING: Students can write simple sentences, emails, and a paragraph.

SUBSKILL

STUDENT OUTPUT

TOPICS

GRAMMAR:

A1 Final Exam Sample