Languo A2 ders kitabı, dört ana tema etrafında şekillenen sekiz üniteden oluşur:

Ünite 1 ve 2: Çevre
Ünite 3 ve 4: Teknoloji
Ünite 5 ve 6: Sanat, Tasarım ve Psikoloji
Ünite 7 ve 8: İşletme, Yenilik ve Girişimcilik

Sample

A2 - Unit 1

Her ünite üç ana bölüme ayrılmıştır: Bölüm A, B ve C. Bölüm A bir okuma metnine, Bölüm B ise bir dinleme metnine dayanmaktadır. Metinler, konularla ilgili merak ve ilgi uyandırmak ve öğrencilere konular hakkında daha fazlasını keşfetmeleri için anlamlı bir neden vermek için kullanılır. Bunu yapabilmek için, öğrencinin araştırma yapması,  kendilerine sağlananların da ötesini okuması gerekir. Başka bir deyişle, metinler, diğer ilgili temaları birleştirmek için bir sıçrama tahtası olarak verilmiştir. Bölüm C, öğrencilere daha fazla alıştırma sağlar.

LISTENING: By the end of this level students will be able to listen to non-authentic texts that cover A1 and A2 objectives and react to them accordingly.

SUBSKILL

TEXT TYPE

TOPICS

CEFR

SPEAKING: By the end of this level students will be able to orally use level linkers, lexis and grammar.

SUBSKILL

STUDENT OUTPUT

TOPICS

READING: By the end of this level students will be able to read to notice level linkers, lexis and grammar used in texts.

SUBSKILL

TEXT TYPE

TOPICS

CEFR

WRITING: Students write simple sentences, email, memo, and a paragraph of around 100 - 120 words.

SUBSKILL

STUDENT OUTPUT

TOPICS

GRAMMAR:

A2  Final Exam Sample