Languo B1 ders kitabı, dört ana tema etrafında şekillenen sekiz üniteden oluşur:

Ünite 1 ve 2: Çevre
Ünite 3 ve 4: Teknoloji
Ünite 5 ve 6: Sanat, Tasarım ve Psikoloji
Ünite 7 ve 8: İşletme, Yenilik ve Girişimcilik

Sample

B1 - Unit 1

Her ünite üç ana bölüme ayrılmıştır: Bölüm A, B ve C. Bölüm A bir okuma metnine, Bölüm B ise bir dinleme metnine dayanmaktadır. Metinler, konularla ilgili merak ve ilgi uyandırmak ve öğrencilere konular hakkında daha fazlasını keşfetmeleri için anlamlı bir neden vermek için kullanılır. Bunu yapabilmek için, öğrencinin araştırma yapması, kendilerine sağlananların da ötesini okuması gerekir. Başka bir deyişle, metinler, diğer ilgili temaları birleştirmek için bir sıçrama tahtası olarak verilmiştir. Bölüm C, öğrencilere daha fazla alıştırma sağlar.

LISTENING: By the end of this level students will be able to listen to non-authentic texts that cover A1 and A2 objectives and react to them accordingly.

SUBSKILL

TEXT TYPE

TOPICS

SPEAKING: By the end of this level students will be able to orally use level linkers, lexis and grammar.

SUBSKILL

STUDENT OUTPUT

TOPICS

READING: At this level students are introduced more academic texts.

SUBSKILL

TEXT TYPE

TOPICS

WRITING: At this level, students can write very brief reports, which pass on routine factual information and state reasons for actions. They can write personal letters describing experiences, feelings and events in detail. They can describe basic details of unpredictable occurrences, e.g., an accident.

SUBSKILL

STUDENT OUTPUT

TOPICS

B1  Final Exam Sample