Languo B2 ders kitabı, dört ana tema etrafında şekillenen sekiz üniteden oluşur:

Ünite 1 ve 2: Çevre
Ünite 3 ve 4: Teknoloji
Ünite 5 ve 6: Sanat, Tasarım ve Psikoloji
Ünite 7 ve 8: İşletme, Yenilik ve Girişimcilik

Sample

B1 - Unit 1

Her ünite üç ana bölüme ayrılmıştır: Bölüm A, B ve C. Bölüm A bir okuma metnine, Bölüm B ise bir dinleme metnine dayanmaktadır. Metinler, konularla ilgili merak ve ilgi uyandırmak ve öğrencilere konular hakkında daha fazlasını keşfetmeleri için anlamlı bir neden vermek için kullanılır. Bunu yapabilmek için, öğrencinin araştırma yapması,  kendilerine sağlananların da ötesini okuması gerekir. Başka bir deyişle metinler, diğer ilgili temaları birleştirmek için bir sıçrama tahtası olarak verilmiştir. Bölüm C, öğrencilere daha fazla alıştırma sağlar.

LISTENING:

SUBSKILL

TEXT TYPE

TOPICS

SPEAKING: By the end of this level students will be able to orally use level linkers, lexis and grammar.

SUBSKILL

STUDENT OUTPUT

TOPICS

READING: Students at the B2 level of proficiency can read correspondence relating to their fields of interest and easily understand the essential meaning. They can understand specialized articles outside their field, provided that they can use a dictionary to confirm terminology.

SUBSKILL

TEXT TYPE

TOPICS

WRITING:

SUBSKILL

STUDENT OUTPUT

TOPICS

GRAMMAR:

B2  Final Exam Sample