Yeterlilik Sınavı Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma becerilerini test etmektedir. Konuşma sınavı bire bir mülakaat yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Hazırlık Okulu’nu atlayabilmek için Yeterlilik Sınavı’ndan en az 60 puan alınması gerekmektedir. Sınavını formatı ve bölümlerini aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz:

PARTSPOINTS ( PERCENTAGE ) DURATIONASSESING
RECEPTIVE SKILLS
LISTENING20%20 minutes- While Listening
- Note-Taking
READING20%50 minutes- Main idea
- Sentence completion
- True/false
- Inference/reference
- Infering word meaning
USE OF ENGLISH 20%30 minutes- Structure (grammar)
- Vocabulary
PRODUCTIVE SKILLS
WRITING20%40 minutes- Essay writing (300-350 words)
- Coherence/cohesion
- Organization/format
- Language use
SPEAKING20%40 minutes- Fluency
- Accuracy
- Pronunciation

Örnek Sınavlar:

Proficiency Practice Test 2 (Bu online bir sınavdır. Submit (teslim) ettiğinizde cevaplar emailinize gönderilir.)

Sample Student Writing (for Test 2) (Writing örneği)

Proficiency Practice Test 1:

Writing Test 1
Reading & Language Use Test 1
Listening Test 1
Speaking Test 1
Örnek Ses Dosyası